Nieuws - 25 april 2024

Herstructurering Janshen-Hahnraths Group

Kerkrade, 25 april 2024 – Als gevolg van achterblijvende resultaten heeft Janshen-Hahnraths Group (JHG) het voornemen de hoofdkantoor-organisatie in het Limburgse Kerkrade grondig te herstructureren en het besturingsmodel van haar Fair Play Casino’s te wijzigen. Daarnaast vindt er een inkrimping plaats van de activiteiten van Fair Play Casino’s. Verwacht wordt dat met een kleinere – maar beter gestroomlijnde – organisatie effectiever kan worden ingespeeld op de markt waarop Janshen-Hahnraths Group actief is.

De aandeelhouders van Janshen-Hahnraths Group betreuren dat de directie dit besluit heeft moeten nemen, maar onderschrijven de noodzaak hiervan.  Er liggen diverse externe marktontwikkelingen aan de basis van dit voorgenomen besluit. Te denken valt aan gewijzigde wetgeving en de recente verhoging van de kansspelbelasting. Bovendien hebben de langdurige sluiting van de casino’s als gevolg van Covid19 en de fors toegenomen loon- en exploitatiekosten ook negatieve gevolgen voor de resultaten van Janshen-Hahnraths Group.

Als gevolg van de voorgenomen herstructurering zullen er naar verwachting 106 arbeidsplaatsen verdwijnen. De medewerkers van het hoofdkantoor en de casino’s zijn vandaag van het voorgenomen besluit op de hoogte gesteld.

Eind mei worden individuele gesprekken gevoerd met de desbetreffende medewerkers. Hierin zal worden gesproken over de persoonlijke gevolgen van de herstructurering en over de mogelijke begeleiding die vanuit de organisatie beschikbaar is.

Ondernemingsraad en vakorganisaties zijn inmiddels geïnformeerd. Binnenkort wordt met hen verder overleg gevoerd over de gevolgen van de herstructurering.

Met meer dan 60 jaar ervaring biedt Janshen-Hahnraths Group in haar Fair Play casino’s een veilige en betrouwbare off- en online casino-ervaring waar spelers verantwoord kunnen genieten van een groot aantal verschillende (casino)spelen.

Voor nadere informatie kunt u bellen met woordvoerder Erik Muller. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-5323 0819 of emailadres: emuller@xs4all.nl of u kunt contact opnemen met Michelle Belt via mbelt@jhgroup.nl.

Meer nieuwsberichten

Nieuws overzicht

DisclaimerPrivacyCookies – © Janshen-Hahnraths Group